MiMa Faktablad nr. 13, august 2017

Batterier (Li, Co, C, Pb)

 

 

 

 

 

 

 

 

Batterier giver energi til et utal af elektriske apparater og systemer, fra små høreapparater og mobiltelefoner til store elektriske apparater som startbatteriet i bilen og backupsystemer på hospitaler og telecentre. I de senere år er det især udviklingen af lithium-ion-batterier, der bl.a. bruges i el-biler og el-cykler, som har øget anvendelsen af batterier. Tendensen til øget forbrug af batterier forventes fortsat at stige de kommende 20 år. Batteriernes funktion er den samme, som da de blev opfundet for 150 år siden – at opbevare energi – men råstofferne til fremstilling af batterier har ændret sig i takt med, at nye batterityper er blevet udviklet. Stigende efterspørgsel på batterier, giver øget forbrug af de råstoffer som indgår i fremstillingen af dem, herunder især bly, kobolt, lithium og grafit. For at dække råstofefterspørgslen til det hurtigt voksende batterimarked er det nødvendigt at åbne nye miner, øge genanvendelsen og etablere nye forsyningskæder.