I 2013 blev MiMa etableret under de Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) for at opbygge viden om råstoffernes betydning for samfundet og komme med løsninger på fremtidens råstofudfordringer.

Råstofferne og de materialer der fremstilles med dem spiller en meget fundamental rolle for vores samfund. Broer og bygninger, veje og vindmøller, tv og telefoner. Stort set alt, hvad vi omgiver os med, stammer fra forarbejdede mineralske råstoffer. Men vores forbrug forudsætter at forsyningssikkerheden er på plads, og at den følger med når vores samfundsbehov ændrer sig.

Cirkulær økonomi, genanvendelse og grøn omstilling handler om, hvordan samfundet mere effektivt kan anvende råstofferne til at skabe en større værdi for samfund og miljø. Disse er centrale emner som myndigheder, virksomheder og investorer må forholde sig til – ikke bare nationalt, men også internationalt.

Mineralernes værdikæder, som begynder med mineralefterforskning og minedrift og leder frem til os forbrugere og videre ud i kredsløb for genanvendelse, er lang og kompliceret. Kortlægning og formidling af viden og information om disse sammenhænge er en central del af MiMa’s opgaver. Formidling sker i form af foredrag, workshops, forskellige udgivelser og via denne hjemmeside. Herudover udfører MiMa rekvirerede opgaver for myndigheder og organisationer.