Indlæg af Per Kalvig

Tilstrækkelige forsyninger af råstoffer til dansk industri er ikke en selvfølgelighed

Mange danske industrivirksomheder er sårbare, hvis forsyningerne af råstoffer fra fx niobiumminerne i Brasilien, kromminerne i Sydafrika eller minerne med sjældne jordartsmetaller i Kina svigter. Problemets omfang er ukendt på grund statistiske mangler. Sådan lyder en af konklusionerne på en ny undersøgelse fra Videncenter for Mineralske Råstoffer og Materialer (MiMa). MiMa har undersøgt dansk industris […]

IKKE I MIN BAGHAVE!

Sand og grus er fundamentale råstoffer i alle moderne samfund, og forbruget vil øges i fremtiden. Indvindingen er ofte i konflikt med andre arealinteresser, særligt i et lille land som Danmark. Trods store mængder af disse råstoffer er det en stor udfordring at sikre den fremtidige forsyning. Forbedret kendskab til, hvor de tilgængelige råstoffer findes […]

LAD DER BLIVE LYS! Mangel på mineralske råstoffer kan forsinke omstilling til grøn energi

’Lad der blive lys!’ Under denne overskrift gennemgår The Economist (17. januar 2015) – med udgangspunkt i de historisk lave oliepriser – mulighederne for at omlægge verdens energiforsyning fra de ”sorte”, fossile energikilder til CO2-neutrale energiteknologier. Dette er helt på linje med den officielle danske strategi for fremtidens energiforsyning (Energistyrelsen). På verdensplan bidrog de CO2– […]

Vi er alle forbrugere – også af mineralske råstoffer

Mange af os er efterhånden bevidste forbrugere af fødevarer, tøj, biler, TV, computere og tusind andre ting. Vi checker indholdsfortegnelser og godkendelsesordninger med hensyn til, hvordan varen er produceret, så disse oplysninger kan indgå i vores valg af, hvad vi vil købe eller ikke købe. Oplysninger om, hvilke mineralske råstoffer der er anvendt, indgår kun […]