URAN hæfte forside

Information og fakta om udvinding af uran i Grønland 2015

Per Kalvig, Karsten Secher & Gert Asmund

URAN_DK_2015 (på dansk – ca. 12 Mbyte).
URAN_GL_2015 (på grønlandsk – ca. 12 Mbyte).

 

 

 

Informationshæfte om uran 

4. opdaterede udgave af GEUS informationshæfte (2015) om uran, uranforekomster, efterforskning og miljømiljøforhold i forbindelse med uranudvinding.

Internationalt er interessen for uran som energikilde stigende. Det skyldes især det forhold, at en række lande udbygger deres energiforsyning baseret på kernekraft, både for at sikre tilstrækkelig energi og for at fremstille energi med lav CO2-udledning. Men interessen skyldes også, at andre lande har besluttet at udfase kernekraft for at minimere de risici for mennesker og miljø, der er forbundet med brug af kernekraft.
I Grønland findes en række kendte forekomster af uranholdige mineraler, der potentielt kan være af betydelig økonomisk betydning, og som med ophævelsen af nultolerance-princippet kan blive mål for udenlandske selskabers efterforskning. Der pågår desuden undersøgelser af mulighederne for at producere uran som biprodukt fra Kvanefjeld i Sydgrønland.

Hæftet Information og fakta om udvinding af uran i Grønland, der udgives af GEUS i samarbejde med DCE (Nationalt Center for Miljø og Energi), har til formål at formidle viden og fakta om uran, og besvarer blandet andet spørgsmål som

Hvad er radioaktive stoffer?
Hvad er uran, og hvad bruges det til?
Hvordan brydes uran?
Når minen lukker – hvad så?

Hæftet findes på dansk og grønlandsk og kan downloades på denne side.

 

Indholdsfortegnelse

3 Oplysning om uranudvinding

4 Hvad er uran og hvad bruges det til?
4 Uran og strålingsfysik
6 Strålingsniveauet i Grønland
7 Uran – hvad bruges det til?

8 Uranforekomster i Grønland

12 Uranefterforskning – lidt om metoderne

13 Brydning af uranmalm og udvinding af uran – lidt om metoderne

15 Hovedprodukt eller biprodukt ved minedrift

16 Miljø og sundhed
16 Hvor farlige er de radioaktive stoffer?
16 Miljøpåvorkning ved uranbrydning og -udvinding
18 Hvordan udvindes uran fra malmen?
18 Radium og radon
18 Andre forurenende stoffer

20 Kontrol med produktion og eksport

21 Når minen lukker – hvad så?
21 Depoter af kemisk affald
21 Radium og andre radioaktive stoffer i vand
21 Radon i luften over tailingsdeponiet

22 Kvanefjeld – Grønlands mest kendte uranforekomst
22 Hvor meget uran findes der i Kvanefjeld?
23 Miljøforhold ved minedrift ved Kvanefjeld
24 Sundhedsmæssige forhold ved minedrift ved Kvanefjeld
25 Strålingspåvirkninger
25 Kemisk oparbejdning i Grønland

26 Erfaringer fra uranminer i andre lande
26 Eksempel på uranmine under opstart
26 Eksempel på producerende og ophørte uranminer

0 replies

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.