Forfatter:

Per Kalvig

MiMa_Rapport_2021/2

(ca. 20 mb)

 

 

 

 

 

“Værdikæderne af de sjældne jordartsmetaller adskiller sig i kompleksitet fra de fleste andre råstoffer, fordi det er en stor gruppe af metaller, som findes sammen i mineralerne, men som i nogen grad har forskellige anvendelser og forskellig efterspørgsel. Disse kombinationer fordrer en infrastruktur, som omfatter mange trin af komplicerede teknologier (hvoraf en del endda er rettighedsbeskyttede), og et marked, der kan aftage produkterne.

Det er således ingen simpel sag at udvikle vestlige forsyningskæder, som i konkurrence med kinesiske selskaber kan levere de vigtige råstoffer til bl.a. den grønne omstilling. Formålet med denne rapport er derfor at belyse kompleksiteten af en sådan opgave. Rapporten giver først en oversigt over værdikæderne for sjældne jordartsmetaller fra mineralefterforskning til færdige produkter, ligesom de vigtigste industrielle anvendelser omtales. Derefter påpeges nogle af årsagerne til at den vestlige verdens forsyningsudfordringer for de sjældne jordartsmetaller, nu ca. 10 år efter udfordringerne blev almindeligt erkendt, endnu ikke er løst. Rapporten giver desuden et bud på de forsyningsudfordringer verden kan stå overfor frem mod 2030 med den stigende fokus på grønne teknologier, hvor de sjældne jordartsmetaller indgår som nøgleråstoffer til flere teknologianvendelser. Herudover berører rapporten den betydelige klimapåvirkning, som fremstilling af de sjældne jordartsmetaller, der bruges i den grønne omstilling, giver anledning til.”