mima-rapport-2015_1

Forfattere:

Laila S. Rosholm, Per Kalvig og Niels Fold

MiMa_Rapport_2016-2 (ca. 14.4 mb)

 

 

 

 

Beton er et af de mest anvendte byggematerialer i verden og intet tyder på, at det vil blive afløst af andre byggematerialer de næste mange år. Beton består primært af cement med tilslag af sand, grus og sten. På verdensplan blev der i 2015 produceret ca. 26 mia. ton beton. Til sammenligning blev der i Danmark produceret ca. 8,7 mio. ton, eller hvad der svarer til forbruget til fire Storebæltsbroer.

Beton fremstilles af specialiserede virksomheder, som producerer flydende beton, betonelementer til bygninger og betonvarer som rør og belægninger. Disse virksomheder er afhængige af, at der kan skaffes tilstrækkelige mængder af sand, grus og sten, som opfylder betonindustriens tekniske kvalitetskrav.

Tilslagsmaterialerne sand, grus og sten er – i princippet – tilgængelige over det meste af jorden. Det danske istidsdominerede landskab indeholder mange af disse råstoffer. Men indvindingen er begrænset af en række forhold, først og fremmest de geologiske, fordi kvaliteten af sand og grus ikke alle steder er god nok til beton. Andre gange kan gode forekomster ikke udnyttes på grund af natur- og kulturforhold og andre konkurrerende arealinteresser, hvilket bevirker, at råstoffer til beton ofte må transporteres med lastbiler over store afstande – til skade for miljøet.

MiMa har analyseret betonindustriens adgang til tilslagsmaterialer i Danmark med henblik på at vurdere om forsyningskæderne er tilstrækkeligt robuste til at sikre, at industrien både på kort og langt sigt kan få de råstoffer, den har brug for.

Undersøgelsen er gennemført som interviewundersøgelser af 22 betonproducenter og 27 indvindere af tilslagsmaterialer. Rapporten gennemgår organiseringen af betonindustriens tre sektorer: fabriksbeton, betonelementer og betonvarer med fokus på branchens behov for råstofferne sand, grus og sten, og undersøger, hvilke krav producenterne stiller til råstofferne, og hvori branchens udfordringer består. Tilsvarende gennemgås erhvervsstrukturen for danske indvindere af råstoffer.

Rapporten gennemgås, hvor der indvindes tilslagsmaterialer til betonfremstilling på kommuneniveau og i de såkaldte projektområder i de danske farvande. Adgangen til gode råstofforekomster regionalt, konkurrerende arealinteresser og andre hensyn er en udfordring for både indvindere og betonbranchen. Hertil kommer krav, der skal sikre. at indvinding og forbrug sker på et bæredygtigt grundlag, fx ved at minimere transporten af råstoffer og betonprodukter.

Betonindustrien aftager ca. 25 % af den årlige tonnage fra landingvinding, mens der ikke indberettes tal for, hvor stor en del af de marine råstoffer, der anvendes til beton. Dette hindrer muligheden for en nærmere analyse af, hvor og hvordan råstofferne anvendes, og om nogetkan gøres mere bæredygtigt.

0 replies

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.