MiMa Rapport 2015-3_forside-cropForfattere:

Per Kalvig, Rune Clausen og Niels Fold

MiMa_Rapport_2015_3 (ca. 7 mb)

 

 

 

 

 

De mineralske råstoffer, som anvendes af industrien i Danmark, kommer fra flere hundrede miner fordelt over det meste af verden. Men inden råstofferne når frem til Danmark, er mineralerne først blevet forarbejdet til metaller og til råvarer med netop de egenskaber, som industrien har brug for i deres produktion; det kan fx være jernmalm, som er forarbejdet til stål, kobbermalm til messing og titan til hvid maling. En betydelig del af den danske industriproduktion er afhængig af import af mineralske råvarer, som danner grundlaget for både beskæftigelse og eksportindtægter.

Videncenter for Mineralske Råstoffer og Materialer (MiMa) har gennemført en statistisk analyse af, hvilke mineralske råstoffer, der indgår i de råvarer den danske industri køber. På dette grundlag er råstoffernes økonomiske betydning beregnet, udtrykt ved parametrene beskæftigelse, værditilvækst og eksport. I analysen indgår desuden en vurdering af industriens sårbarhed over for svigt i forsyningerne af de råstoffer, som har størst økonomisk betydning.

INDHOLD
1. Baggrund
2. Introduktion, formål og afgrænsninger
3. Overvejelser ved vurderinger af kritiske råstoffer
4. Datagrundlag og -behandling
5. Metodebeskrivelse
6. De mineralske råvarers økonomiske betydning
7. Industriens sårbarhed i tilfælde af forsyningssvigt
Sammenfatning
Tak
Referencer
Bilagsoversigt