mima-rapport-2015_1

Forfattere:

Ditlefsen, C., Lomholt, S., Skar, S., Jakobsen, P. R., Kallesøe, A.J., Keiding, J.K. & Kalvig, P.

MiMa_Rapport_2015-1 (ca. 9.8 mb)
MiMa_Rapport_2015-1_Bilag (ca. 46mb)

 

 

 

 

Udbygning af infrastruktur, nye materialer og øget købekraft internationalt giver stigende efterspørgsel på mineralske råstoffer, både med hensyn til mængder (volumen) og antal (forskellige mineraler/råstoffer). Mineralske råstoffer indgår i næsten al infrastruktur og forbrugsvarer og er derfor helt uundværlige for moderne samfund. Overalt i verden udgør sand og grus nogle af de vigtigste råstoffer, da de især anvendes til bygge- og anlægsopgaver. Sådan er det også i Danmark.

Denne rapport er den første samlede opgørelse af Danmarks mineralske råstofressourcer og er tænkt som et redskab til langsigtet planlægning af råstofindvindingen i Danmark. Rapporten er udført af Videncenter for Mineralske Råstoffer og Materialer (MiMa) i regi af De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS).

Opgørelsen omfatter sand, grus og sten, granit, ler, ekspanderende ler, diatomit-ler, kalk/kridt og salt og er baseret på eksisterende, tilgængelige geologiske og geofysiske data. Datagrundlaget for henholdsvis landområder og marine områder er ikke homogent, og ressourcerne er derfor inddelt i klasserne påviste, sandsynlige og spekulative i forhold til den foreliggende viden i et givet område. Da en betydelig del af ressourcerne ligger i områder, hvor indvinding ikke er mulig, eller er i konflikt med andre arealinteresser, er opgørelsen i første omgang reduceret i forhold til, hvad der dækkes af byzoner, veje, fredede områder, lavvandede og/eller dyndede marine arealer samt Natura 2000-områder. Kun en lille del af de beregnede mængder vil dog være til rådighed for indvinding, når der skal tages hensyn til andre lokale forhold. Ressourcemængderne er kortlagt og beregnet for i alt 143 områder – heraf 98 kommuner og 45 marine projektområder, og de samlede nationale ressourcer er opgjort og sammenfattet i landsdækkende kort.

Rapporten udgør første fase af en undersøgelse af de danske mineralske råstoffer. De efterfølgende faser vil omfatte en analyse af råstofindvindingens geografiske og produktmæssige fordeling samt en værdikædeanalyse af de danske råstofforbrugende brancher.

0 replies

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.