mima-rapport 2014_2_omslag

MiMa rapport 2014/2

Uran – fra efterforskning til efterspørgsel

Per Kalvig, Kristine Thrane og Karen Hanghøj

mima_rapport_2014-2 (ca. 4 mb)

 

 

 

‘Uran – fra efterforskning til efterspørgsel’ giver en oversigt over den del af den globale uranindustri, som omfatter uranefterforskning, brydning af uranforekomster og fremstilling af yellowcake (halvfabrikata til brændselsstave til kernekraftværker). Rapporten redegør for typer af geologiske forekomster, og giver en opgørelse af verdens kendte uranressourcer. Som for øvrige mineralske råstoffer skelner man mellem kendte ressourcer (forekomster som måske kan udnyttes – når teknologi og marked tillader udvinding) og egentlige reserver (forekomster som med sikkerhed kan udnyttes rentabelt). På baggrund af kendte ressourcer og reserver og internationale aktørers og landes hidtidige aktiviteter giver rapporten en gennemgang af forventningerne til uranforbruget i et 20-årigt perspektiv – og angiver de mest sandsynlige produktionslande og produktionsmetoder.

 

Indhold

Indledning 5

1 Uran og dets anvendelsesområder 6
1.1 Fra malm til uranbrændsel (nuclear fuel cycle)  8
1.2 International overvågning  10
1.2.1 IAEA  11
1.2.2 EURATOM 11
1.2.3 OECD  11
1.3 Sammenfatning – uran og dets anvendelsesområder  12

2 Uranressourcer 13
2.1 Begreberne ressourcer og reserver  13
2.2 Uranforekomster – de geologiske typer  14
2.2.1 Konventionelle uranmalmstyper  15
2.2.2 Ikke-konventionelle uranmalmstyper  16
2.3 Uranressourcer – fordelt på geologiske typer  17
2.4 Uranressourcer – fordelt på lande  19
2.4.1 Ikke-identificerede uranressourcer  23
2.4.2 Grønlands uranressourcer 23
2.4.3 Samlet vurdering af verdens uranressourcer 25
2.5 Sammenfatning – uranressourcer 26

3 Uranproduktion 27
3.1 Metoder til brydning og udludning af uran 27
3.1.1 Brydning i åbent brud (open pit) 28
3.1.2 Underjordisk mine (underground) 28
3.1.3 Koncentrering af de uranholdige mineraler 28
3.1.4 Tailings 28
3.1.5 In-situ leaching 29
3.1.6 Anvendelse af produktionsmetoder 29
3.2 Uranproducerende lande 31
3.3 Produktionskapaciteter 37
3.4 Den uranproducerende industri 38
3.5 Beskæftigelse i uranindustrien 41
3.6 Sammenfatning – uranproduktion 42

4 Uranefterforskning 43
4.1 Forbud mod uranefterforskning og -minedrift 50
4.2 Sammenfatning – uranefterforskning 50

5 Uranefterspørgsel 52
5.1 Nuværende forbrug/behov 52
5.2 Planlagt og forventet udbygning af kernekraftsektoren 52
5.3 Forventet uranforbrug 56
5.3.1 Hvor vil fremtidens uranressourcer blive produceret, og er der nok? 59
5.4 Sammenfatning – uranefterspørgsel 62

6 Prisudvikling 63
6.1 Sammenfatning – prisudvikling 65

7 Begrebsforklaring 66 

8 Yderlig information om uran og kernekraft 69 

9 Referencer 70

0 replies

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.