MiMa_faktablad_tin

MiMa Faktablad nr. 5, marts 2015

Tin (Sn)

 

 

 

 

 

 

 

Tin (Sn) er et sølvskinnende, blødt metal og et af de metaller, som mennesker først har udnyttet. Tin blev allerede 3.500 år f.v.t brugt til bronze, der er en legering af tin og kobber. Bronze blev efterfølgende en populær legering og var i bronzealderen det fremherskende materialevalg, som blev benyttet til redskaber og våben. Tin har bevaret sin betydning frem til i dag; i nyere tid i form af fortinning (overfladebehandling) af tynde stålplader, kaldet hvidblik, der bruges i fremstilling af fx konservesdåser. Tidligere blev tin benyttet til fremstilling af metalfolie, herfra det kendte navn stanniol fra ordet stannum, som er det latinske navn for tin. I dag er tin helt erstattet af aluminium til dette formål. Nu om dage bruges tin især som loddemetal til at forbinde komponenter i elektriske apparater, men tin anvendes også i glasproduktion (planglas), i den kemiske industri, til orgelpiber og meget andet. Der er betydelige geologiske tinforekomster, og produktionen finder sted i mange lande, så forsyningssikkerheden vurderes som relativ god. Men tinprisen er firdoblet over en tiårig periode, og der forventes en øget efterspørgsel, som kræver betydelige investeringer fra tinindustrien for at kunne efterkommes.

0 replies

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.