GEOVIDEN Nr 4 2012 - Mineralske Råstoffer

Forfattere:

Per Kalvig, Karen Hanghøj, Bo Møller Stensgaard, Karsten Secher, Adam Garde & Lars Lund Sørensen

 

 

 

 

 

Når man ser bort fra de fossile brændstoffer (energiråstoffer som kul, olie og gas), omfatter de mineralske råstoffer de metalliske mineraler, industrimineraler, tilslagsmaterialer (sand, grus osv.) samt facade- og smykkesten. Mineralske råstoffer indgår i stort set alt, hvad vi bruger i det daglige – huse, veje, skibe, biler, informationsteknologi, grøn energi osv. – og er således en betingelse for, at et samfund kan udvikle sig.

Behovene for mineralske råstoffer ændres gennem tiden – fra stenaldermandens brug af flint til redskaber til vore dages forbrug af råstoffer til infrastruktur, bygninger, forbrugsprodukter og teknologi. De råstoffer, der ikke kan dyrkes, bliver vi med andre ord nødt til at grave op af jorden. Derfor er der brug for at finde (efterforske), bryde (minedrift) og forarbejde (smeltning, raffinering) mineralske råstoffer. Og tendensen er klar: Der anvendes et stigende antal grundstoffer, som alle kommer fra mineraler og forbruget af de mineralske råstoffer er stadigt stigende.

Dette nummer af Geoviden – geologi og geografi (2012/4)  omhandler de mineralske råstoffer med særligt fokus på grønlandske forekomster.

 


Indholdsfortegnelse

Råstoffer – hvad bruger vi dem til?
Mineralske råstoffer – Grønlands rigdomme
Kritiske mineraler – hvad er et for nogle?
Maniitsoq-krateret i et økonomisk-geologisk perspektiv
Råstoffernes dynamik
Seneste nyt fra Grønland

0 replies

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.