Forfattere:

Per Kalvig og Jakob Kløve Keiding

MiMa_Rapport_2023/4

(ca. 12 mb)

“Denne kvalitative analyse giver en kortfattet gennemgang af otte råstoffers forsyningskæder (bauxit/aluminium, bor, jern og stål, kobber, nikkel, vanadium, wolfram, zink), herunder påpegning af forventede forsyningsudfordringer frem mod 2030. Disse råstoffer er udvalgt, da de enten indgår i resultaterne i den kvantitative analyse af økonomisk vigtige råstoffer for dansk økonomi (Clausen et al. 2023), eller fordi de kan blive forsyningsmæssigt udfordret i de kommende år. Blandt de udvalgte råstoffer har EU Kommissionen i 2023 (EC 2023a) vurderet aluminium, bor, vanadium og wolfram som kritiske råstoffer, samt vurderet kobber og nikkel som strategiske råstoffer. Råstofferne sjældne jordartsmetaller, kobolt og lithium er ikke beskrevet i nærværende rapport, da de er behandlet separat i henholdsvis Kalvig (2021) og Tan & Keiding (2023). Selv om PGM er vurderet som kritisk for dansk økonomi (Clausen et al. 2023), er denne råstofgruppe ikke vurderet i nærværende rapport, da MiMa allerede har igangsat analyse herom, som publiceres i 2024. ”