Forfattere:

Rune Clausen, Per Kalvig, Jakob Kløve Keiding, Niels Fold og Ingeborg Vind

MiMa_Rapport_2023/2

(ca. 8 mb)

“Alle samfund er afhængige af mineralske råstoffer til fremstilling af forbrugsvarer og til opbygning af infrastruktur. Efterspørgsel af de mineralske råstoffer er knyttet til både nationaløkonomiske forhold og teknologiske udviklinger og har globalt medført hurtigt voksende råstofforbrug og stor efterspørgsel på en række mineralske råstoffer, som ikke tidligere har været efterspurgt. Store forsyningsudfordringer er knyttet direkte til implementeringen af de grønne teknologier. Den hurtige vækst i forbruget af mineralske råstoffer sætter de komplekse og sårbare forsyningskæder for disse råstoffer under pres, med potentielt alvorlige forsyningssvigt og økonomiske konsekvenser til følge.

Mange lande udarbejder derfor vurderinger af den nationale/regionale råstofforsyningssikkerhed som i kombination med implementering af nye råstofstrategier skal sikre forsyningerne. På EUniveau har EU Kommissionen i marts 2023 udgivet den seneste kritikalitetsvurdering af, hvilke råstoffer som både har økonomisk betydning for EU og som desuden er forsyningsudfordrede – og dermed betragtes som kritiske.

Da der er store forskelle i medlemslandes råstofforbrug, gennemførte Videncenter for Mineralske Råstoffer og Materialer (MiMa) i 2015 en kvantitativ analyse af, hvilke mineralske råstoffer dansk industri købte, og sammenholdt resultaterne med forsyningssikkerheden for EU i 2014 (Kalvig et al. 2015). Siden da er de internationale råstofbehov ændret væsentligt, og derfor har MiMa, på opdrag fra Erhvervsstyrelsen, opdateret analysen af, hvilke mineralske råstoffer der har betydning for dansk økonomi. Denne rapport fremlægger analysens resultater.”