mima-rapport 2016_1_omslag

MiMa rapport 2016/3

Review of potential resources for critical minerals in Greenland

Bo M. Stensgaard, Henrik Stendal, Per Kalvig and Karen Hanghøj

mima-rapport 2016_1_omslag

MiMa rapport 2016/2

Råstofforsyning – fra sand og sten til betonbyggeri

Laila S. Rosholm, Per Kalvig og Niels Fold

mima-rapport 2016_1_omslag

MiMa rapport 2016/1

Indvinding af danske mineralske råstoffer – en geografisk sammenstilling

Anders J. Kallesøe, Rune J. Clausen, Sara F. Skar,
Frans Platten-Hallermund, Claus Ditlefsen og Per Kalvig.