MiMa rapport 2023/1

Review of critical raw material resource potential in Greenland 

Diogo Rosa, Per Kalvig, Henrik Stendal & Jakob Kløve Keiding

MiMa rapport 2023/2

Dansk industris brug af mineralske råstoffer – økonomisk betydning og forsyningsudfordringer 

Rune Clausen, Per Kalvig, Jakob Kløve Keiding, Niels Fold & Ingeborg Vind

MiMa rapport 2023/3

MiMa rapport 2023/4

Dansk industris brug af mineralske råstoffer – beskrivelse af udvalgte forsyningskæder

Per Kalvig & Jakob Kløve Keiding

MiMa rapport 2022/1

Rare Earth Elements (REE) 

Geology, technologies, and forecasts

Per Kalvig

MiMa rapport 2021/2

Sjældne jordartsmetaller (REE) Forekomster, forarbejdning, forbrug, forsyning og forventninger 

Per Kalvig

MiMa rapport 2020/3

Vurdering af økonomiske- og markedsmæssige muligheder for produktion af sand, grus og sten (aggregater) i Grønland rettet mod bygge- og anlægsindustrierne i Europa og Nordamerika 

Per Kalvig og Jakob K. Keiding

Nordic Innovation Report

The Nordic Supply Potential of Critical Metals and Minerals for a Green Energy Transition

Eilu, P., Bjerkgård, T., Franzson, H., Gautneb, H., Häkkinen, T., Jonsson, E., Keiding, J.K., Pokki, J., Raaness, A., Reginiussen, H., Róbertsdóttir, B.G., Rosa, D., Sadeghi, M., Sandstad, J.S., Stendal, H., Þórhallsson, E.R. & Törmänen T

MiMa rapport 2020/2

Udfordringer for bæredygtig genanvendelse af dansk jern- og metalskrot

Juan Tan, Mathias V. Wehde, Frederik Brønd & Per Kalvig

Publications of the Ministry of Economic Affairs and Employment

Study on Arctic Mining in Greenland

Thaarup, Simon M.; Poulsen, Majken D.; Thorsøe, Kisser; Keiding, Jakob K.

MiMa rapport 2020/1

Muligheder og udfordringer for landfill mining i Danmark

Rune Clausen og Per Kalvig

mima-rapport 2016_1_omslag

MiMa rapport 2019/1

Urban-X-projektet:

Karakterisering af slagge og flyveaske fra affaldsforbrændingsanlægget Amager Bakke – Overvejelser om råstofpotentialet

Rune Clausen, Per Kalvig og Jonas Nedenskov

mima-rapport 2016_1_omslag

MiMa rapport 2016/3

Review of potential resources for critical minerals in Greenland

Bo M. Stensgaard, Henrik Stendal, Per Kalvig and Karen Hanghøj

mima-rapport 2016_1_omslag

MiMa rapport 2016/1

Indvinding af danske mineralske råstoffer – en geografisk sammenstilling

Anders J. Kallesøe, Rune Clausen, Sara F. Skar,
Frans Platten-Hallermund, Claus Ditlefsen og Per Kalvig.

MiMa-rapport-2016_2

MiMa rapport 2016/2

Råstofforsyning: Fra sand og sten til betonbyggeri

Laila S. Rosholm, Per Kalvig og Niels Fold

MiMa-rapport-2015_3

MiMa rapport 2015/3

Mineralske råstoffers betydning for dansk industri – Anvendelse, forsyningsrisiko og økonomisk betydning

Kalvig, P., Clausen, R., Fold, N.

MiMa-rapport-2015_2

MiMa rapport 2015/2

Rare Earth Element projects and exploration potential in Greenland

Paulick, H., Rosa, D. and Kalvig, P.

MiMa-rapport-2015_1

MiMa rapport 2015/1

Danske mineralske råstofressourcer

Ditlefsen, C., Lomholt, S., Skar, S., Jakobsen, P. R., Kallesøe, A.J., Keiding, J.K. & Kalvig, P.

MiMa-rapport-2014_2

MiMa rapport 2014/2

Uran – fra efterforskning til efterspørgsel

Per Kalvig, Kristine Thrane og Karen Hanghøj

MiMa-rapport-2014_1

MiMa rapport 2014/1

An evaluation of the potential for uranium deposits in Greenland

Nynke Keulen, Kristine Thrane, Bo Møller Stensgaard and Per Kalvig