NYT fra MiMa

MiMa_anvendelse

Filmen er baseret på faktablad om sølv

MiMa faktablad_Sølv_forside

Se oversigt over alle faktablade her

Læs mere om filmen og undervisningsmaterialet her

Se oversigt over alle rapporter her

1
2
3
4
5
6
7
1

Før man kan åbne en mine skal geologerne på arbejde. Det tager mange år at lokalisere geologisk område med en interessant forekomst af mineraler, og endnu flere år at finde og påvise en økonomisk ressource, som kan bruges til minedrift.

Billedresultat for geologist gif
Geologen inspicerer en bjergart.

2

Minedrift er en nødvendighed, men den ændrer landskabet og kan have miljømæssige konsekvenser.

Sprængning af bjergarter i en åben mine.

3

Råstoffer fra hele verden finder vej til Danmark. Og det er de nødt til, for i Danmark er vores primære råstoffer sand, sten og grus.

Transportskip i en havn i Kina.

4

For at råstoffet kan anvendes til et givent formål skal det opkoncentreres i en ønsket renhed – det kaldes raffinering. For udvinding af metaller anvendes smelteprocesser og syrebehandlingsmetoder.

Stålværk, hvor stål smeltes med elektrisk lysbue.

5

Ofte er informationerne om hvilke materialer og grundstoffer der er i produktet ikke kendt af producenten. Der sker dermed et informationstab som i sidste ende forringer muligheden for genanvendelse.

Fremstilling af computer-processor i Kina.

6

Verden har en umættelig trangtil nye produkter – og nye produkter kræver flere råstoffer. I en smartphone finder du mere end 60 forskellige metaller, og de stammer fra utallige miner fra flere forskellige kontinenter!Billedresultat for iphone gif

iPhone har næsten en ny model hvert år

7

Råstofferne er ikke ligeligt fordelt på kloden, men affaldet derimod, opstår over alt. Ved at genanvende affald kan et land som Danmark øge selvforsyningen og dermed øge forsyningssikkerheden på råstoffer vi ellers ikke har adgang til.

Knust elektronikaffald på vej mod magnetisk sortering.

Moderne samfund er afhængige af en lang række mineralske råstoffer til opbygning af infrastruktur og forbrugsgoder. Sådan var det også tidligere, men i dag udnytter vi langt flere af Jordens mineraler, og generelt i meget større mængder, og dermed bliver vi mere sårbare over for mangelsituationer. Svigter forsyningerne, vil det påvirke hele samfundet.

Mineralsk råstof

Et mineralsk råstof, er i modsætning til de biologiske råstoffer, et råstof der dannes i jordskorpen. Det kan for eksempel være sand, sten og grus, salt, smykkestensmineraler, diamanter, metal-malme og mineraler der bruges som gødning.

UNDERVISNINGSFILM

Der er også udarbejdet undervisningmateriale til filmen

FILM OM SØLV

Filmen er baseret på faktablad om sølv