MiMa_anvendelseBrug af råstoffer til begyggelse

Langt det meste vi omgiver os med, stammer fra mineralske råstoffer og involverer dermed minedrift.

Videncenter for Mineralske Råstoffer og Materialer (MiMa) har til formål at identificere problemer knyttet til knaphed på mineralske råstoffer.

Moderne samfund er afhængige af en lang række mineralske råstoffer til opbygning af infrastruktur og som råstoffer til forbrugsgoder. Sådan var det også tidligere, men i dag udnytter vi langt flere af Jordens mineraler, og generelt i meget større mængder, og dermed bliver vi mere sårbare over for mangelsituationer. Svigter forsyningerne, vil det påvirke hele samfundet.

De mineralske råstoffer skal først findes. Derefter skal de udvindes ved minedrift og efterfølgende forarbejdes til brugbare råstoffer, eksempelvis stålplader eller beton, som så igen kan anvendes til anlæg og byggeri eller forarbejdes yderligere til forbrugsgoder. Nogle forbrugsgoder kan genanvendes og indgå i nye produkter. De værdikæder, der er involveret i disse processer, er globale og komplekse, og der er stigende konkurrence om råstofferne mellem landene. Det er ikke længere en selvfølge, at industrien kan få de nødvendige råstoffer.

Med et stigende befolkningstal og øget købekraft skal der bruges stadig større mængder af råstoffer. Da de mineralske råstoffer ikke gendannes, er det en stor udfordring at skaffe råstoffer nok, og et problem som alle lande står overfor.

MiMa værdikæde

Råstoffernes vej fra mine til genanvendelse.