MiMa Faktablad nr. 10, januar 2016Forsidebillede til hjemmeside_mineralske råstoffer

Mineralske råstoffer til den danske industri

 

 

 

 

 

 

 

 

Danske industribrancher fremstiller et bredt spektrum af varer, hvoraf næsten halvdelen er baseret på mineralske råstoffer. Disse råstoffer tilvejebringes gennem minedrift. For dansk industri er metallerne jern, aluminium, nikkel og kobber de mineralske råstoffer af størst økonomisk betydning. Også de legeringsmetaller, der bruges i stål, og de specielle metaller, der anvendes i bl.a. vindmøller, har stor betydning. Forsyningssikkerheden for nogle af disse råstoffer varierer. Derfor er det vigtigt at foretage løbende risikovurderinger og udarbejde langsigtede råstofstrategier, så industriens vareindkøb kan sikres. MiMa har gennemført en analyse af dansk industris råstofforbrug; nogle af resultaterne fremlægges her.