MiMa Faktablad - Fakta om råstoffet - Aluminium

MiMa Faktablad nr. 1, december 2014

Aluminium (Al)

 

 

 

 

 

 

 

Aluminium (Al) har kun været bredt anvendt de sidste 50 år. Alligevel er aluminium i dag – næst efter jern – det mest anvendte metal i verden på grund af dets attraktive egenskaber og en relativ lav pris. Metallet og dets legeringer udmærker sig ved at være let, stærkt og korrosionsbestandigt og benyttes til en lang række produkter, bl.a. fly, emballage og computere. Nye anvendelsesmuligheder indenfor fx byggeri og transportmidler er medvirkende til stigende aluminiumsproduktion. Aluminium er det hyppigste metal i jordens skorpe, hvor det forekommer som grundstof i mange forskellige mineraler. At behandle aluminiumsmalm (kaldet bauxit) til aluminium er en lang og energikrævende proces. Der findes bauxitforekomster i mange lande, og produktionen foregår mange steder i verden, så selvom Kina er markeds dominerende, vurderes forsyningssikkerheden at være god.