MiMa rapport 2020/2

Udfordringer for bæredygtig genanvendelse af dansk jern- og metalskrot

Juan Tan, Mathias V. Wehde, Frederik Brønd & Per Kalvig

Publications of the Ministry of Economic Affairs and Employment

Study on Arctic Mining in Greenland

Thaarup, Simon M.; Poulsen, Majken D.; Thorsøe, Kisser; Keiding, Jakob K.

MiMa rapport 2020/1

Muligheder og udfordringer for landfill mining i Danmark

Rune J. Clausen og Per Kalvig

mima-rapport 2016_1_omslag

MiMa rapport 2019/1

Urban-X-projektet:

Karakterisering af slagge og flyveaske fra affaldsforbrændingsanlægget Amager Bakke – Overvejelser om råstofpotentialet

Rune J. Clausen, Per Kalvig og Jonas Nedenskov

mima-rapport 2016_1_omslag

MiMa rapport 2016/3

Review of potential resources for critical minerals in Greenland

Bo M. Stensgaard, Henrik Stendal, Per Kalvig and Karen Hanghøj

mima-rapport 2016_1_omslag

MiMa rapport 2016/1

Indvinding af danske mineralske råstoffer – en geografisk sammenstilling

Anders J. Kallesøe, Rune J. Clausen, Sara F. Skar,
Frans Platten-Hallermund, Claus Ditlefsen og Per Kalvig.

MiMa-rapport-2016_2

MiMa rapport 2016/2

Råstofforsyning: Fra sand og sten til betonbyggeri

Laila S. Rosholm, Per Kalvig og Niels Fold

MiMa-rapport-2015_3

MiMa rapport 2015/3

Mineralske råstoffers betydning for dansk industri – Anvendelse, forsyningsrisiko og økonomisk betydning

Kalvig, P., Clausen, R., Fold, N.

MiMa-rapport-2015_2

MiMa rapport 2015/2

Rare Earth Element projects and exploration potential in Greenland

Paulick, H., Rosa, D. and Kalvig, P.

MiMa-rapport-2015_1

MiMa rapport 2015/1

Danske mineralske råstofressourcer

Ditlefsen, C., Lomholt, S., Skar, S., Jakobsen, P. R., Kallesøe, A.J., Keiding, J.K. & Kalvig, P.

MiMa-rapport-2014_2

MiMa rapport 2014/2

Uran – fra efterforskning til efterspørgsel

Per Kalvig, Kristine Thrane og Karen Hanghøj

MiMa-rapport-2014_1

MiMa rapport 2014/1

An evaluation of the potential for uranium deposits in Greenland

Nynke Keulen, Kristine Thrane, Bo Møller Stensgaard and Per Kalvig