mima-rapport 2016_1_omslag

MiMa rapport 2016/2

Råstofforsyning – fra sand og sten til betonbyggeri

Laila S. Rosholm, Per Kalvig og Niels Fold

mima-rapport 2016_1_omslag

MiMa rapport 2016/1

Indvinding af danske mineralske råstoffer – en geografisk sammenstilling

Anders J. Kallesøe, Rune J. Clausen, Sara F. Skar,
Frans Platten-Hallermund, Claus Ditlefsen og Per Kalvig.

MiMa-rapport-2015_2

MiMa rapport 2015/2

Rare Earth Element (REE) exploration potential and projects in Greenland

Paulick, H., Rosa, D. and Kalvig, P.

mima-rapport 2014_2_omslag

MiMa rapport 2015/1

Danske mineralske råstofressourcer – Kvantitativ analyse baseret på geologiske og geofysiske data

Ditlefsen, C., Lomholt, S., Skar, S., Jakobsen, P. R., Kallesøe, A.J., Keiding, J.K. & Kalvig, P.

mima-rapport 2014_2_omslag

MiMa rapport 2014/2

Uran – fra efterforskning til efterspørgsel

Per Kalvig, Kristine Thrane og Karen Hanghøj

mima-rapport 2014_1_omslag

MiMa rapport 2014/1

An evaluation of the potential for uranium deposits in Greenland

Nynke Keulen, Kristine Thrane, Bo Møller Stensgaard and Per Kalvig