MiMa Faktablad nr. 14, december 2021

Zink (Zn)

 

 

 

 

 

 

 

 

Zink (Zn) er et glansfuldt blåhvidt metal, som er livsnødvendigt for levende organismer, og så er det verdens fjerdemest anvendte metal. Hovedparten bruges til rustbeskyttelse af stål (galvanisering), men det bruges også i forskellige metallegeringer (bl.a. messing og bronze), i den kemiske industri, i medicinalindustrien samt i fødevare- og landbrugssektoren. Messing blev anvendt allerede i Romer-tiden, men zink var i lang tid kun kendt som biprodukt ved udsmeltning af andre metaller og blev først udvundet som et egentligt metal i det 12. århundrede. Senere fandt man geologiske forekom-ster, hvor zink var det dominerende metal. Forekomster af zink findes mange steder i verden, bl.a. i Grønland, og metallet produceres især fra miner i Kina, Australien, Peru og Mexico. Kina dominerer både malmudvinding, raffinering og forbruget af zink. Flere store miner er de senere år lukket, hvilket har medført, at der forbruges mere zink, end der produceres, og der tæres derfor på lagerbeholdnin-gerne. Prisen på zink forventes at stagnere frem mod 2025, mens produktionen forventes at stige; særligt kan der blive øget efterspørgsel på zink, hvis zink-luft-batterier vinder frem inden for den fremtidige batteriteknologi.